shadow

particulieren
bedrijven
restauratie

Restauratie

Respect voor historie

Onderhoud en restauratie van monumentale panden is verantwoordelijk werk, waarbij vakmanschap en kennis van oude bouwmethoden en -materialen van essentieel belang zijn. Wij kunnen u dit vakmanschap bieden. Hierbij werken we in nauw overleg met de betrokken instanties, bijvoorbeeld Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de afdeling bouwzaken van uw plaatselijke gemeente.

Machinaal timmerwerk

Om kozijnen, luiken en betimmeringen te kunnen vervaardigen, hebben we de beschikking over een eigen timmerwerkplaats. Hierdoor is het mogelijk om historische profileringen en houtafmetingen na te maken.

Subsidie

Soms kan een opdrachtgever subsidie krijgen op de werkzaamheden. Hiervoor dient dan een restauratieplan of begroting te worden ingediend. A.Schouten bv kan zon plan voor u opstellen en toelichten.

Opnieuw bruikbaar

Om een herbestemming aan een oude boerderij of pakhuis te kunnen geven, is het nodig dat het interieur aan de eisen van deze tijd voldoet. Hedendaagse techniek kan door ons netjes worden weggewerkt, zodat het karakter van het pand behouden blijft en u er comfortabel kunt leven.


Overvest.net internet strategie