shadow

particulieren
bedrijven
restauratie

Bedrijven

Op maat

Het is belangrijk dat bedrijfshuisvesting ‘op maat’ wordt gemaakt. Het pand moet zo goed mogelijk aansluiten op de werkwijze en uitstraling van uw bedrijf.

Planning en logistiek

Met name bij een verbouwing is het belangrijk dat de bouwwerkzaamheden uw productie niet verstoren. Door vooraf goede afspraken over bijvoorbeeld het bouwterrein en de tijdstippen laden en lossen te maken, kan de overlast vaak tot een minimum worden beperkt. Deze planning kan in nauw overleg met u worden opgesteld. De gewenste start- en opleverdatum vormen vaak het uitgangspunt van de planning.

Opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere bedrijven in de autobranche, distributie/logistiek en de agrarische sector, maar ook bouwontwikkelaars. De afgelopen jaren deden wij de nodige ervaring op met regelgeving omtrent milieu-eisen en brandpreventie.


Overvest.net internet strategie